thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.1
    Bài giảng Từ pháp hán ngữ hiện đại : 现代汉语词法
DDC 495.1
Nhan đề Bài giảng Từ pháp hán ngữ hiện đại : 现代汉语词法
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 90p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Tiếng Trung
Từ khóa tự do Sư phạm tiếng Trung
Từ khóa tự do Từ pháp học tiếng Trung quốc
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041325
000 00524cam a2200181 a 4500
00116004
0022
00417837
00520171007205313.0
008170918s2015 Chi
0091 0
039|a20171007000000|bthuytt|y20170918000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
24500|aBài giảng Từ pháp hán ngữ hiện đại : 现代汉语词法
260 |aHuế , |c2015
300 |a90p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ Tiếng Trung
653 |aSư phạm tiếng Trung
653 |aTừ pháp học tiếng Trung quốc
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041325
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041325 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào