thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Tác giả CN Phạm, Văn Khoái
Nhan đề Giáo trình Hán văn Lý Trần Phạm Văn Khoái
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2001
Mô tả vật lý 304 ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm tiếng trung
Từ khóa tự do Hán nôm Việt nam Tiếng trung
Từ khóa tự do Hán văn việt nam tiếng trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041987
000 00641cam a2200205 a 4500
00116175
0021
00418019
00520171010155548.0
008171005s2001
0091 0
039|a20171010000000|bthuytt|y20171005000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi |avie
0820 |a495.1
1000 |aPhạm, Văn Khoái
24500|aGiáo trình Hán văn Lý Trần |aPhạm Văn Khoái
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà nội , |c2001
300 |a304 ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ Tiếng trung
653 |aSư phạm tiếng trung
653 |aHán nôm Việt nam Tiếng trung
653 |aHán văn việt nam tiếng trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041987
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041987 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào