thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Jordan, R. R
Nhan đề Academic writing course : study skills in English / R. R. Jordan
Thông tin xuất bản Harlow : Longman , 1999
Mô tả vật lý 160 pages : illustrations, forms ; 28 cm
Tóm tắt Academic Writing Course is designed for students embarking on further studies through the medium of English. This successful course is suitable for students at Cambridge First Certificate level and above
Thuật ngữ chủ đề English language -- Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -- Usage -- Problems, exercises, etc
Thuật ngữ chủ đề English language -- Usage
Từ khóa tự do Viết
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Môn học Viết chuyên ngành
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000042564
000 01018cam a2200241 a 4500
00116149
0021
00417992
005202005131515
008171004s1999 eng
0091 0
039|a20200513151338|bthinlq|c20171016000000|dhuyntd|y20171004000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |aeng
0820 |a428.24 |bJOR
1000 |aJordan, R. R
24500|aAcademic writing course : |bstudy skills in English / |cR. R. Jordan
260 |aHarlow : |bLongman , |c1999
300 |a160 pages : |billustrations, forms ; |c28 cm
520 |aAcademic Writing Course is designed for students embarking on further studies through the medium of English. This successful course is suitable for students at Cambridge First Certificate level and above
650 0|aEnglish language -- Textbooks for foreign speakers
650 0|aEnglish language -- Usage -- Problems, exercises, etc
650 0|aEnglish language -- Usage
653|aViết
653|aTài liệu chính
690|aViết chuyên ngành
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000042564
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000042564 Kho Tiếng Anh 428.24 JOR Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào