thông tin biểu ghi
DDC 495.183
Tác giả CN 张黎(TRƯƠNG LÊ)
Nhan đề 商务汉语提高 / 张黎(TRƯƠNG LÊ)
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学 , 2005
Mô tả vật lý 325p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng trung
Từ khóa tự do Ngôn ngữ thương mại cao cấp Tiếng Trung
Từ khóa tự do Hán ngữ thương mại nghe tiếng trung
Từ khóa tự do Nghe
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041337
000 00653cam a2200217 a 4500
00115930
0021
00417757
00520171010221750.0
008170912s2005 Chi
0091 0
020 |a000041337
039|a20171010000000|bthuytt|y20170912000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.183
1000 |a张黎(TRƯƠNG LÊ)
24500|a商务汉语提高 / |c张黎(TRƯƠNG LÊ)
260 |a北京 : |b北京大学 , |c2005
300 |a325p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ Tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng trung
653 |aNgôn ngữ thương mại cao cấp Tiếng Trung
653 |aHán ngữ thương mại nghe tiếng trung
653|aNghe
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041337
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041337 Kho Tiếng Trung 495.183 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào