thông tin biểu ghi
DDC 495.184
Nhan đề 囯际商务汉语 (上):International Business Chinese / Guo ji shang wu Han yu : International Business Chinese / 崔永华, 田维熙, 李忆民, 赵金铭. 陆薇
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学 , 1997
Mô tả vật lý 361p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng trung
Từ khóa tự do Ngôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
Từ khóa tự do Hán ngữ thương mại đọc Tiếng trung
Từ khóa tự do TR_19879
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung
000 00680cam a2200217 a 4500
00119879
00210
004619BB9C5-830C-4E87-8888-116AC8B97462
005202102261027
008170912s1997 Chi
0091 0
039|a20210226102702|bhuongttt|c20210225092235|dthuytt|y20210225085213|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.184 |bGUO
24500|a囯际商务汉语 (上):International Business Chinese / Guo ji shang wu Han yu : International Business Chinese / |c崔永华, 田维熙, 李忆民, 赵金铭. 陆薇
260 |a北京 : |b北京大学 , |c1997
300 |a361p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng trung
653 |aNgôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
653 |aHán ngữ thương mại đọc Tiếng trung
653|aTR_19879
852|a100|bKho Tiếng Trung
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/19.2.2021/19879thumbimage.jpg
890|a1|b1|c1