thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 349.597 VU-T
    Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam /
DDC 349.597
Tác giả CN Vũ, Thị Phụng
Nhan đề Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Tiến sĩ Vũ Thị Phụng
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội , 2007
Mô tả vật lý 375 tr.
Phụ chú Bao gồm phần muc lục
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức nhà nước -Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000039230
000 00649cam a2200193 a 4500
00116047
0021
00417888
00520170921093413.0
008170921s2007 vie
0091 0
039|a20170921000000|bphuongntt|y20170921000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |avie
0820 |a349.597 |bVU-T
1000 |aVũ, Thị Phụng
24500|aGiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / |cTiến sĩ Vũ Thị Phụng
250 |aIn lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học Quốc gia Hà Nội , |c2007
300 |a375 tr.
500 |aBao gồm phần muc lục
650 0|aPháp luật
650 0|aTổ chức nhà nước |bViệt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000039230
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000039230 Kho Tiếng Việt 349.597 VU-T Mượn về nhà 1