thông tin biểu ghi
DDC 306
Tác giả CN 韩鉴堂
Nhan đề 中国文化 / 韩鉴堂
Từ khóa tự do Sư phạm tiếng Trung
Từ khóa tự do Đất nước học Trung quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041066
000 00391cam a2200157 a 4500
00115659
0022
00417475
00520171007213049.0
008170615s Chi
0091 0
039|a20171007000000|bthuytt|y20170615000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a306 |b
1000 |a韩鉴堂
24500|a中国文化 / |c韩鉴堂
653 |aSư phạm tiếng Trung
653 |aĐất nước học Trung quốc
653|aVăn hóa
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041066
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041066 Kho Tiếng Trung 306 韩 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào