thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 398.597 TRA
    Truyện cổ của người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) / :
DDC 398.597
Tác giả CN Trần, Trí Dõi
Nhan đề Truyện cổ của người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) / : Song ngữ Thái - Việt (Tập II) / Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Sân Khấu , 2016
Mô tả vật lý 191 tr. ; 21 cm
Phụ chú Bao gồm mục lục
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá dân gian
Thuật ngữ chủ đề Truyện cổ -Người Thái Mương
Thuật ngữ chủ đề Tương Dương (Nghệ An) -Văn hoá dân gian Việt Nam
Tác giả(bs) CN Vi, Khăm Mun
Tác giả(bs) TT Văn hoá dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000038381
000 00845cam a2200229 a 4500
00115402
0021
00417204
00520170410083558.0
008170410s2016 VIE
0091 0
020 |a9786049070792
039|a20170410000000|bphuongntt|y20170410000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |aVIE
0820 |a398.597 |bTRA
1000 |aTrần, Trí Dõi
24510|aTruyện cổ của người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) / : |bSong ngữ Thái - Việt (Tập II) / |cTrần Trí Dõi, Vi Khăm Mun :
260 |aHà Nội : |bNxb Sân Khấu , |c2016
300 |a191 tr. ; |c21 cm
500 |aBao gồm mục lục
650 0|aVăn hoá dân gian
650 4|aTruyện cổ |zNgười Thái Mương
650 4|aTương Dương (Nghệ An) |bVăn hoá dân gian Việt Nam
7000 |aVi, Khăm Mun
7100 |aVăn hoá dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000038381
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000038381 Kho Tiếng Việt 398.597 TRA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào