thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 398.597 HAI
    Đặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận /
DDC 398.597
Tác giả CN Hải, Liên
Nhan đề Đặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên (nghiên cứu, giới thiệu)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hội Nhà văn ;, 2016
Mô tả vật lý 565tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Hai nhánh Raglai Bâc và Nam Ninh Thuận
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá nghệ thuật dân gian -Văn hoá dân gian
Tên vùng địa lý Tỉnh Ninh Thuận (Việt Nam)
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000037731
000 00795cam a2200205 a 4500
00115128
0021
00416906
00520170210160213.0
008170210s2016 VIE
0091 0
020 |a9786045369494
039|a20170210000000|bphuongntt|y20170210000000|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |aVIE
08214|a398.597 |bHAI
1000 |aHải, Liên
24510|aĐặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận / |cHải Liên (nghiên cứu, giới thiệu)
260 |aHà Nội : |bNxb Hội Nhà văn ;, |c2016
300 |a565tr. ; |c21 cm
650 4|aHai nhánh Raglai Bâc và Nam Ninh Thuận
650 4|aVăn hoá nghệ thuật dân gian |xVăn hoá dân gian
651 4|aTỉnh Ninh Thuận (Việt Nam)
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000037731
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000037731 Kho Tiếng Việt 398.597 HAI Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào