thông tin biểu ghi
DDC 398.597
Tác giả CN Hoàng, Triều Ân
Nhan đề Truyện thơ Nôm Tày : Hai tác phẩm Bloóc Lả và Thị Đan / Hoàng Triều Ân (sưu tầm, khảo cứu và dịch)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hội Nhà văn ;, 2016
Mô tả vật lý 207tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Tác phẩm Bloóc Lá và Thị Đan
Thuật ngữ chủ đề Truyện thơ Nôm Tày -Văn học dân gian
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000037725
000 00826cam a2200229 a 4500
00115104
0021
00416881
00520170210101012.0
008170210s2016 VIE
0091 0
020 |a9786045369326
039|a20170210000000|bphuongntt|y20170210000000|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |aVIE
08214|a398.597 |bHOA
1000 |aHoàng, Triều Ân
24510|aTruyện thơ Nôm Tày : |bHai tác phẩm Bloóc Lả và Thị Đan / |cHoàng Triều Ân (sưu tầm, khảo cứu và dịch)
260 |aHà Nội : |bNxb Hội Nhà văn ;, |c2016
300 |a207tr. ; |c21 cm
504 |aBao gồm mục lục
650 4|aTác phẩm Bloóc Lá và Thị Đan
650 4|aTruyện thơ Nôm Tày |xVăn học dân gian
651 4|aViệt Nam
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000037725
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000037725 Kho Tiếng Việt 398.597 HOA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào