thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 398.09 597 CHA
    Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai /
DDC 398.09 597
Tác giả CN Chảo, Chử Chấn
Nhan đề Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai / Chảo Chử Chấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : nxb Khoa học xã hội ;, 2015
Mô tả vật lý 237tr. ; 21 cm
Tùng thư Văn hoá dân gian
Phụ chú Bao gồm mục lục và tài liệu tham khảo
Thuật ngữ chủ đề Bắc Hà, Lào Cai
Thuật ngữ chủ đề Người Phù Lá -Lễ tang
Thuật ngữ chủ đề Lễ tang -Bắc Hà, Lào Cai -người Phù Lá
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá dân gian -Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai -Việt Nam
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000036746
000 00930cam a2200241 a 4500
00114648
0021
00416415
00520160530145515.0
008160530s2015 vie
0091 0
020 |a9786049029059
039|a20160530000000|bphuongntt|y20160530000000|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a398.09 597 |bCHA
1001 |aChảo, Chử Chấn
24510|aLễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai / |cChảo Chử Chấn
260 |aHà Nội : |bnxb Khoa học xã hội ;, |c2015
300 |a237tr. ; |c21 cm
4900 |aVăn hoá dân gian
500 |aBao gồm mục lục và tài liệu tham khảo
650 0|aBắc Hà, Lào Cai
650 0|aNgười Phù Lá |bLễ tang
650 4|aLễ tang |xBắc Hà, Lào Cai |xngười Phù Lá
650 4|aVăn hoá dân gian |xHuyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai |zViệt Nam
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000036746
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000036746 Kho Tiếng Việt 398.09 597 CHA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào