thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN English, Andrew K.
Nhan đề NorthStar 4: Reading & wirting / Andrew K. English, Laura Monahon Englissh
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson education, 2015
Mô tả vật lý viii, 266p : color ill. ; 26 cm
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Writing English
Thuật ngữ chủ đề Reading-Problems, exercises, etc
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Môn học Đọc 4
Môn học Viết 4
Tác giả(bs) CN Englissh, Laura Monahon
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000044332
000 00877cam a2200253 a 4500
00118243
0022
004C6AC0CD4-D429-434F-AAB9-B42B816F7C0D
005202005080942
008130919s2015 eng
0091 0
020 |a9780134049779
039|a20200508094115|bthinlq|c20200204144230|dhuongttt|y20190103102331|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428|bENG
1000 |aEnglish, Andrew K.
24500|aNorthStar 4: |bReading & wirting / |c Andrew K. English, Laura Monahon Englissh
250 |a4th ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson education, |c2015
300 |aviii, 266p : |bcolor ill. ; |c26 cm
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504 |aIncludes bibliographical references
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
650 0|aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xWriting English
650 0|aReading|vProblems, exercises, etc
653|aKỹ năng tổng hợp
653|aTài liệu chính
690|aĐọc 4
690|aViết 4
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
700|aEnglissh, Laura Monahon
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000044332
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044332 Kho Tiếng Anh 428 ENG Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào