thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Haugnes, Natasha, Beth Maher
Nhan đề NorthStar 2: Reading & wirting / Andrew K. English, Laura Monahon Englissh
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson education, 2015
Mô tả vật lý viii, 221p : color ill. ; 26 cm
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Writing English
Thuật ngữ chủ đề Reading-Problems, exercises, etc
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Maher, Beth
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000043794
000 00877cam a2200253 a 4500
00118247
0022
0048E255B7C-B0F7-4F06-9CBC-810187AB158A
005201901150930
008130919s2015 eng
0091 0
020 |a9780134049755
039|y20190115093038|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428.24 |bHAU
1000 |aHaugnes, Natasha, Beth Maher
24500|aNorthStar 2: |bReading & wirting / |c Andrew K. English, Laura Monahon Englissh
250 |a4th ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson education, |c2015
300 |aviii, 221p : |bcolor ill. ; |c26 cm
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504 |aIncludes bibliographical references
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
650 0|aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xWriting English
650 0|aReading|vProblems, exercises, etc
653|aKỹ năng tổng hợp
700|aMaher, Beth
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000043794
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000043794 Kho Tiếng Anh 428.24 HAU Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào