thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.683 MOT
    1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話 / 1nichi 10pun no shadōingu shūkatsu shigoto no nihongo kaiwa
DDC 495.683
Tác giả TT 国際日本語普及協会 kokusai nihongo fukyū kyōkai
Nhan đề 1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話 / 1nichi 10pun no shadōingu shūkatsu shigoto no nihongo kaiwa
Thông tin xuất bản tōkyō : asukushuppan, 2015
Mô tả vật lý 202tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nói
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000045727
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118886
0021
004975BE9D4-E552-423B-87E7-16D85FE405C0
005202103011651
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9784872179538
039|a20210301165130|bthuytt|c20200326090251|dthinlq|y20200318102431|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.683|bMOT
110 |a 国際日本語普及協会 kokusai nihongo fukyū kyōkai
245 |a1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話 / 1nichi 10pun no shadōingu shūkatsu shigoto no nihongo kaiwa
260 |a tōkyō : |basukushuppan, |c2015
300 |a202tr. ; |c21cm.|e1CD
653 |aNói
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000045727
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/24.3.2020/1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話_18886thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045727 Kho Tiếng Nhật 495.683 MOT Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào