thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.683 SEI
    気持ちが伝わる日本語会話基本表現180 = Japanese Conversation Conveying Feelings 180 Basic Expressions /
DDC 495.683
Tác giả CN 清ルミ Sei Rumi
Nhan đề 気持ちが伝わる日本語会話基本表現180 = Japanese Conversation Conveying Feelings 180 Basic Expressions /
Thông tin xuất bản Jリサーチ出版,2016
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nói
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000047240
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118954
0021
004E55576CB-8A43-4168-ADBD-526F1FB2C31D
005202103020904
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9784863922600
039|a20210302090409|bthuytt|c20200515093952|dthinlq|y20200506100041|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.683|bSEI
100 |a清ルミ Sei Rumi
245 |a 気持ちが伝わる日本語会話基本表現180 = Japanese Conversation Conveying Feelings 180 Basic Expressions /
260 |bJリサーチ出版,|c2016
300 |a207tr. ; |c21cm.|e1CD
653 |aNói
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000047240
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/12.5.2020/気持ちが伝わる日本語会話基本表現180_18954thumbimage.jpg
890|a1|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047240 Kho Tiếng Nhật 495.683 SEI Mượn về nhà 1