thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.683 FUJ
    24 Tasks for basic modern Japanese = にほんごきいてはなして / 24 Tasks for basic modern Japanese = Nihongo kiite hanashite /
DDC 495.683
Tác giả CN 元橋富士 Fujiko Motohashi
Nhan đề 24 Tasks for basic modern Japanese = にほんごきいてはなして / 24 Tasks for basic modern Japanese = Nihongo kiite hanashite / Fujiko Motohashi, Satoko Hayashi
Thông tin xuất bản Tōkyō : Japan Times, Ltd., 1989
Mô tả vật lý 91tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nói
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(2): 000045981, 000047011
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119098
0021
0048666A59D-C83F-4028-80ED-650DA3AB8667
005202103021011
008081223s 198 vm| vie
0091 0
020 |a9784789004725
039|a20210302101115|bthuytt|y20200623102217|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.683|bFUJ
100 |a元橋富士 Fujiko Motohashi
245 |a24 Tasks for basic modern Japanese = にほんごきいてはなして / 24 Tasks for basic modern Japanese = Nihongo kiite hanashite / |c Fujiko Motohashi, Satoko Hayashi
260 |aTōkyō : |b Japan Times, Ltd.,|c 1989
300 |a91tr. ; |c28cm.
653 |aNói
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(2): 000045981, 000047011
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045981 Kho Tiếng Nhật 495.683 FUJ Mượn về nhà 1
2 000047011 Kho Tiếng Nhật 495.683 FUJ Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào