thông tin biểu ghi
DDC 428.3
Nhan đề ACE :. a conversation course for beginners, book 2. :
Thông tin xuất bản Japan :Seido language institute ;, c1996.
Mô tả vật lý 88p. :ill ;25cm.
Từ khóa tự do Speaking.
Từ khóa tự do Nói
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000004424
000 00413cam a2200157 a 4500
0013784
0021
0044013
005202010231534
008110328sc199 eng
0091 0
020 |a4791503104
039|a20201023153532|bthinlq|c20150304094125|dhuyntd|y20110328094944|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
08204|a428.3|bACE
24510|aACE :. |pbook 2. : |ba conversation course for beginners,
260 |aJapan :|bSeido language institute ;, |cc1996.
300 |a88p. :|bill ;|c25cm.
653 |aSpeaking.
653|aNói
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000004424
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004424 Kho Tiếng Anh 428.3 ACE Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào