thông tin biểu ghi
DDC 428.0076
Tác giả CN Roderick, Megan
Nhan đề Proficiency Expert / Mengan Roderick, Carol Nuttall
Lần xuất bản with march 2013 exam speccifications
Thông tin xuất bản Harlow : Pearson Education, 2013
Mô tả vật lý 206tr : ill ; 28cm.
Mô tả vật lý
Tùng thư(bỏ) Always learning
Tóm tắt This series provides rigorous exam training for high-achieving students while continuing to develop language awareness and communication skills. First Expert is an intensive course for students who are preparing for the Cambridge First Certificate in English examination and will prove to satisfy your students' practice needs and allow them to achieve their full potential.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Tác giả(bs) CN Nuttall, Carol
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000046244, 000046247
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119512
0021
004042D5FD5-3327-430B-9DD2-1BD398DC3142
005202011271433
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9781447937593
039|a20201127143317|bthuytt|c20201030093425|dthuytt|y20201030093357|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.0076|bROD
100 |aRoderick, Megan
245 |a Proficiency Expert / |cMengan Roderick, Carol Nuttall
250 |awith march 2013 exam speccifications
260 |aHarlow : |b Pearson Education, |c2013
300 |a206tr : |bill ; |c28cm.
300|e1CD
440|aAlways learning
520 |aThis series provides rigorous exam training for high-achieving students while continuing to develop language awareness and communication skills. First Expert is an intensive course for students who are preparing for the Cambridge First Certificate in English examination and will prove to satisfy your students' practice needs and allow them to achieve their full potential.
653 |aSách luyện thi
700 |aNuttall, Carol
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000046244, 000046247
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/27.11.2020/19512thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046244 Kho Tiếng Anh 428.0076 ROD Mượn về nhà 1
2 000046247 Kho Tiếng Anh 428.0076 ROD Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào