thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 428.0076 SIX
    Six practice tests for IELTS : academic and general training: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Audio + Online
DDC 428.0076
Nhan đề Six practice tests for IELTS : academic and general training: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Audio + Online
Thông tin xuất bản New York : Kaplan Publishing, 2019
Mô tả vật lý 312tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do IELTS
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052736
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119535
0021
004F266CB92-906D-431A-BD3C-D79DDA84600C
005202011271554
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781506250175
039|a20201127155429|bthuytt|c20201103164722|dthuytt|y20201103162517|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.0076|bSIX
245 |a Six practice tests for IELTS : academic and general training: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Audio + Online
260 |aNew York : |bKaplan Publishing, |c2019
300 |a312tr. ; |c28cm.
653 |aSách luyện thi
653 |aIELTS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052736
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.11.2020/19535thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052736 Kho Tiếng Anh 428.0076 SIX Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào