thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 428.0076 SIX
    Six practice tests for IELTS : Listening and Reading: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Online +Audio
DDC 428.0076
Nhan đề Six practice tests for IELTS : Listening and Reading: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Online +Audio
Thông tin xuất bản New York : Kaplan Publishing, 2019
Mô tả vật lý 502tr. ; 28cm.
Tóm tắt Kaplan's 6 Practice Tests for TOEIC Listening and Reading provides printed practice exams and expert explanations to help you face the exam with confidence.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do IELTS
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000052740, 000052861
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119536
0021
0046D648787-E14C-4244-B20E-4DEBF9014930
005202011271555
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781506224411
039|a20201127155508|bthuytt|c20201104084439|dthuytt|y20201104083854|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.0076|bSIX
245 |a Six practice tests for IELTS : Listening and Reading: Our 80 years' expertise = Your competivive advantage: Online +Audio
260 |aNew York : |bKaplan Publishing, |c2019
300 |a502tr. ; |c28cm.
520|aKaplan's 6 Practice Tests for TOEIC Listening and Reading provides printed practice exams and expert explanations to help you face the exam with confidence.
653 |aSách luyện thi
653 |aIELTS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000052740, 000052861
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.11.2020/19536thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052740 Kho Tiếng Anh 428.0076 SIX Mượn về nhà 1
2 000052861 Kho Tiếng Anh 428.0076 SIX Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào