thông tin biểu ghi
DDC 355
Nhan đề 70 năm quân đội nhân dân Việt nam anh hùng / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn.
Thông tin xuất bản Hà nội : Văn hoá - Thông tin, 2014.
Mô tả vật lý 435 tr. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Quân đội nhân dân.
Tên vùng địa lý Việt nam.
Từ khóa tự do Tiếng Việt chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Nguyễn,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000031521
000 00592cam a2200169 a 4500
00113244
0021
00414856
005202108041009
008140606s2014 VIE
0091 0
039|a20210804100932|bhuyntd|c20160614095311|dphuongntt|y20140606083639|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aVIE
08214|a355 |bBAY
24510|a70 năm quân đội nhân dân Việt nam anh hùng / |cNguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn.
260 |aHà nội : |bVăn hoá - Thông tin, |c2014.
300 |a435 tr. ; |c28 cm.
650 4|aQuân đội nhân dân.
651 4|aViệt nam.
653|aTiếng Việt chuyên ngành
7001 |aNguyễn, |cĐức Cường.
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000031521
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000031521 Kho Tiếng Việt 355 BAY Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào