thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 370.203 PHA
    Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục & đào tạo /
DDC 370.203
Tác giả CN Phạm Văn Giáp
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục & đào tạo / TS Phạm Văn Giáp
Nhan đề khác Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 958 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cẩm nang -Nghiệp vụ
Thuật ngữ chủ đề Thanh tra-Giáo dục và đào tạo
Từ khóa tự do Tiếng Việt chuyên ngành
Tác giả(bs) TT Bộ giáo dục và đào tạo
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000009469, 000033943
000 00594cam a2200193 a 4500
00121535
0021
0040E528BEE-6B96-4A22-8FD2-721D1930C914
005202110051013
008120109s2010 vie
0091 0
039|y20211005101401|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |avie
08214|a370.203|bPHA
100|aPhạm Văn Giáp
24510|aCẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục & đào tạo / |cTS Phạm Văn Giáp
246|aCẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo
260 |aHà Nội : |bNxb Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2010
300 |a958 tr. ; |c27 cm
650 4|aCẩm nang |xNghiệp vụ
650|xThanh tra|xGiáo dục và đào tạo
653|aTiếng Việt chuyên ngành
7100 |aBộ giáo dục và đào tạo
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000009469, 000033943
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000033943 Kho Tiếng Anh 370.203 PHA Mượn về nhà 1
2 000009469 Kho Tiếng Anh 370.203 PHA Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào