thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 370.203 CÂM
    Cẩm nang những quy định mới nhất về công tác quản lý giáo dục dành cho các Hiệu Trưởng
DDC 370.203
Nhan đề Cẩm nang những quy định mới nhất về công tác quản lý giáo dục dành cho các Hiệu Trưởng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Lao động - Xã hội, 2006
Mô tả vật lý 482 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cẩm nang -quy định
Thuật ngữ chủ đề Quản lý-Giáo duc
Từ khóa tự do Tiếng Việt chuyên ngành
Tác giả(bs) TT Bộ giáo dục và đào tạo
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000033940
000 00594cam a2200193 a 4500
00121537
0021
004B28A2589-70B2-4718-ACBE-78C128019FF6
005202110051033
008120109s2006 vie
0091 0
039|y20211005103332|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |avie
08214|a370.203|bCÂM
24510|aCẩm nang những quy định mới nhất về công tác quản lý giáo dục dành cho các Hiệu Trưởng
260 |aHà Nội : |bNxb Lao động - Xã hội, |c2006
300 |a482 tr. ; |c27 cm
650 4|aCẩm nang |xquy định
650|xQuản lý|xGiáo duc
653|aTiếng Việt chuyên ngành
7100 |aBộ giáo dục và đào tạo
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000033940
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000033940 Kho Tiếng Anh 370.203 CÂM Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào