thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.60076 TAN
    短期合格日本語能力試験N1・N2語彙 / Tanki gōkaku nihongo nōryoku shiken enu ichi enu ni goi /

DDC 495.60076
Nhan đề 短期合格日本語能力試験N1・N2語彙 / Tanki gōkaku nihongo nōryoku shiken enu ichi enu ni goi / 大矢根祐子 ; 寺田和子 ; 東鄉久子
Thông tin xuất bản Tōkyō : Surīēnettowāku, 2012
Mô tả vật lý 143+9tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000050821
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122122
0021
0040E693624-9CC2-4070-9130-5050B41B3CF6
005202206240928
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9784883195978
039|y20220624092821|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.60076|bTAN
245 |a短期合格日本語能力試験N1・N2語彙 / Tanki gōkaku nihongo nōryoku shiken enu ichi enu ni goi / |c大矢根祐子 ; 寺田和子 ; 東鄉久子
260 |aTōkyō : |bSurīēnettowāku, |c 2012
300 |a 143+9tr. ; |c25cm.
653 |aSách luyện thi
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000050821
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 000050821 Kho Tiếng Nhật 495.60076 TAN Mượn về nhà 1