thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.60076 NOB
    日本語N1文法・読解まるごとマスター : 英語・中国語・ベトナム語対訳付き / Nihongo enu ichi bunpō dokkai marugoto masutā : eigo chūgokugo betonamugo taiyakutsuki /

DDC 495.60076
Tác giả CN 水谷信子 Nobuko Mizutani
Nhan đề 日本語N1文法・読解まるごとマスター : 英語・中国語・ベトナム語対訳付き / Nihongo enu ichi bunpō dokkai marugoto masutā : eigo chūgokugo betonamugo taiyakutsuki / 水谷信子
Thông tin xuất bản Tōkyō : Jērisāchishuppan, 2019.
Mô tả vật lý 183tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000050820
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122124
0021
004F63DC395-F04E-4240-982D-AA490CB56695
005202206240957
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9784863924468
039|y20220624095721|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.60076|bNOB
100 |a水谷信子 Nobuko Mizutani
245 |a日本語N1文法・読解まるごとマスター : 英語・中国語・ベトナム語対訳付き / Nihongo enu ichi bunpō dokkai marugoto masutā : eigo chūgokugo betonamugo taiyakutsuki / |c水谷信子
260 |aTōkyō : |bJērisāchishuppan, |c2019.
300 |a183tr. ; |c25cm.
653 |aSách luyện thi
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000050820
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 000050820 Kho Tiếng Nhật 495.60076 NOB Mượn về nhà 1