thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.684 SHI
    新完全マスター読解. 読解 : 日本語能力試験. N4 = JLPT reading / Shin kanzen masutā. Dokkai : Nihongo Nōryoku Shiken. N4 = JLPT reading /

DDC 495.684
Nhan đề 新完全マスター読解. 読解 : 日本語能力試験. N4 = JLPT reading / Shin kanzen masutā. Dokkai : Nihongo Nōryoku Shiken. N4 = JLPT reading / 田代ひとみ, 宮田聖子・荒巻朋子
Thông tin xuất bản Tōkyō : Surīē Nettowāku, 2018.
Mô tả vật lý 108tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Đọc
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000050850
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122133
0021
004B43EA0FE-44BB-4714-850C-F22A3E6DDC02
005202206271525
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9784883197644
039|y20220627152556|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.684|bSHI
245 |a新完全マスター読解. 読解 : 日本語能力試験. N4 = JLPT reading / Shin kanzen masutā. Dokkai : Nihongo Nōryoku Shiken. N4 = JLPT reading / |c田代ひとみ, 宮田聖子・荒巻朋子
260 |aTōkyō : |bSurīē Nettowāku, |c 2018.
300 |a108tr. ; |c25cm.
653 |aĐọc
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000050850
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 000050850 Kho Tiếng Nhật 495.684 SHI Mượn về nhà 1