thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.684 HIT
    新完全マスター読解日本語能力試験N3 : ベトナム語版 / Shin kanzen masutā dokkai nihongo nōryoku shiken enu san : betonamugoban /

DDC 495.684
Tác giả CN 田代ひとみ Hitomi Tashiro
Nhan đề 新完全マスター読解日本語能力試験N3 : ベトナム語版 / Shin kanzen masutā dokkai nihongo nōryoku shiken enu san : betonamugoban / 田代ひとみ ; 宮田聖子 ; 荒卷朋子
Thông tin xuất bản Tōkyō : Surīēnettowāku, 2015.
Mô tả vật lý 159+36tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Đọc
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000050815
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122134
0021
00422F64624-E224-4412-A936-2BA33F9FFE29
005202206271528
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9784883197224
039|y20220627152846|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.684|bHIT
100 |a田代ひとみ Hitomi Tashiro
245 |a新完全マスター読解日本語能力試験N3 : ベトナム語版 / Shin kanzen masutā dokkai nihongo nōryoku shiken enu san : betonamugoban / |c田代ひとみ ; 宮田聖子 ; 荒卷朋子
260 |aTōkyō : |bSurīēnettowāku, |c2015.
300 |a159+36tr. ; |c25cm.
653 |aĐọc
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000050815
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 000050815 Kho Tiếng Nhật 495.684 HIT Mượn về nhà 1