thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 LE-T
    An investigation into teachers' perceptions and practice of alternative assessment in ESP classes ai hue university :
DDC 370
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Hải.
Nhan đề An investigation into teachers' perceptions and practice of alternative assessment in ESP classes ai hue university :Nghiên cứu nhận thức của giáo viên và thực tế áp dụng các hình thức đánh giá thay thế tại các lớp tiếng anh chuyên ngành ở Đại học Huế /Lê Thị Thanh Hải; Trương Viên supervisor.
Thông tin xuất bản Hue ;, 2010.
Mô tả vật lý 72p. ;30cm.
Thuật ngữ chủ đề English language.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Viên,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000010305
000 00801cam a2200181 a 4500
0013192
0024
0043372
00520150317151630.0
008101228s2010 eng
0091 0
039|a20150317151630|bthuytt|y20101228090357|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370|bLE-T
1001 |aLê, Thị Thanh Hải.
24503|aAn investigation into teachers' perceptions and practice of alternative assessment in ESP classes ai hue university :|bNghiên cứu nhận thức của giáo viên và thực tế áp dụng các hình thức đánh giá thay thế tại các lớp tiếng anh chuyên ngành ở Đại học Huế /|cLê Thị Thanh Hải; Trương Viên supervisor.
260 |aHue ;, |c2010.
300 |a72p. ;|c30cm.
502 |aMA thesis in education.
650 0|aEnglish language.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrương, Viên,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000010305
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000010305 Kho Tiếng Anh 370 LE-T Đọc tại chỗ 1