thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 370 LE_T
    Designing and using objective tests in Hue upper - secondary classes of English =
DDC 370
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Hải.
Nhan đề Designing and using objective tests in Hue upper - secondary classes of English =Việc thiết kế và sử dụng trắc nghiệm khách quan trong các lớp học tiếng Anh ở các trường PTTH tại Huế/Lê Thị Thanh Hải;Trương Viên supervisor.
Thông tin xuất bản Hue ;, 2000.
Mô tả vật lý 68p. ;30cm.
Phụ chú Bản tóm tắt.
Phụ chú Đánh bằng máy.
Thuật ngữ chủ đề English language-Methodology.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Viên,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000016549, 000016576
000 00812cam a2200205 a 4500
001767
0023
004837
00520150324092943.0
008091007s2000 eng
0091 0
039|a20150324092943|bhuongttt|y20091007160214|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
08200|214|a370|bLE_T
1001 |aLê, Thị Thanh Hải.
24500|aDesigning and using objective tests in Hue upper - secondary classes of English =|bViệc thiết kế và sử dụng trắc nghiệm khách quan trong các lớp học tiếng Anh ở các trường PTTH tại Huế/|cLê Thị Thanh Hải;Trương Viên supervisor.
260 |aHue ;, |c2000.
300 |a68p. ;|c30cm.
500 |aBản tóm tắt.
500 |aĐánh bằng máy.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp.
650 0|aEnglish language|xMethodology.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrương, Viên,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000016549, 000016576
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000016549 Kho Tiếng Anh 370 LE_T Đọc tại chỗ 1
2 000016576 Kho Tiếng Anh 370 LE_T Đọc tại chỗ 2

Không có liên kết tài liệu số nào