thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 370 HO-T
    A study on grammar practice activities: the features and their effects on the students English learning at some upper - secondary schools in Hue=
DDC 370
Tác giả CN Hồ, Thị Quỳnh Như.
Nhan đề A study on grammar practice activities: the features and their effects on the students English learning at some upper - secondary schools in Hue=Nghiên cứu về các hoạt động luyện tập ngữ pháp: đặc tính và ảnh hưởng của chúng đối với việc học tiếng Anh của học sinh tại một số trường Trung học Phổ thông ở Huế /Hồ Thị Quỳnh Như;Bùi Thị Kim Chi supervisor.
Thông tin xuất bản Hue ;, 2004.
Mô tả vật lý 102p.30cm.
Phụ chú Bản tóm tắt.
Phụ chú Đánh bằng máy.
Thuật ngữ chủ đề English language-Methodology.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Bùi,Thị Kim chi,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000016534, 000017553
000 00937cam a2200193 a 4500
001450
0023
004493
00520150324091917.0
008090731s2004 eng
0091 0
039|a20150324091917|bhuongttt|y20090731093722|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370|bHO-T
1000 |aHồ, Thị Quỳnh Như.
24502|aA study on grammar practice activities: the features and their effects on the students English learning at some upper - secondary schools in Hue=|bNghiên cứu về các hoạt động luyện tập ngữ pháp: đặc tính và ảnh hưởng của chúng đối với việc học tiếng Anh của học sinh tại một số trường Trung học Phổ thông ở Huế /|cHồ Thị Quỳnh Như;Bùi Thị Kim Chi supervisor.
260 |aHue ;, |c2004.
300 |a102p.30cm.
500 |aBản tóm tắt.
500 |aĐánh bằng máy.
650 0|aEnglish language|xMethodology.
653|aPhương pháp giảng dạy
7000 |aBùi,Thị Kim chi,|esupervisor.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000016534, 000017553
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000016534 Kho Tiếng Anh 370 HO-T Đọc tại chỗ 1
2 000017553 Kho Tiếng Anh 370 HO-T Đọc tại chỗ 2

Không có liên kết tài liệu số nào