thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 CHA
    Applying multiple intelligences theory in identifying students learning styles and creating effective classoom activities in vietnamese efl contexts /
DDC 370
Tác giả CN Châu, Văn Đôn
Nhan đề Applying multiple intelligences theory in identifying students learning styles and creating effective classoom activities in vietnamese efl contexts / Châu Văn Đôn; Trương Viên
Thông tin xuất bản Hue ;, 2007
Mô tả vật lý 133p. ; 30cm
Phụ chú Bản tím tắt kèm theo
Thuật ngữ chủ đề English language -Methodology
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương Viên ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000014463
000 00735cam a2200205 a 4500
001434
0024
004476
00520160829160118.0
008090730s2007 eng
0091 0
039|a20160829000000|bthuytt|y20090730093637|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370 |bCHA
1000 |aChâu, Văn Đôn
24500|aApplying multiple intelligences theory in identifying students learning styles and creating effective classoom activities in vietnamese efl contexts / |cChâu Văn Đôn; Trương Viên
260 |aHue ;, |c2007
300 |a133p. ; |c30cm
500 |aBản tím tắt kèm theo
502 |aM.A Thesis in education
650 0|aEnglish language |xMethodology
653|aPhương pháp giảng dạy
7000 |aTrương Viên , |cPh.D , |esupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000014463
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000014463 Kho Tiếng Anh 370 CHA Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào