thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 428.0076 UED
    10 days crash Course TOEFL IBT: 10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi TOEFL IBT /

DDC 428.0076
Tác giả CN Ueda, Ichizo
Nhan đề 10 days crash Course TOEFL IBT: 10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi TOEFL IBT / Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tổng hợp, 2015
Mô tả vật lý 350tr. ; cm.
Từ khóa tự do TOEFL
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052646
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119404
0021
004BC3F3813-5654-4833-A701-9574E2951D9F
005202010081032
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a8935072924324
039|a20201008103252|bthuytt|c20201008095821|dthuytt|y20201008095557|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.0076|bUED
100 |aUeda, Ichizo
245 |a10 days crash Course TOEFL IBT: 10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi TOEFL IBT / |c Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda
260 |aTp.HCM : |bTổng hợp, |c2015
300 |a350tr. ; |ccm.|e1CD
653 |aTOEFL
653 |aSách luyện thi
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052646
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/7.10.2020/19404thumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 000052646 Kho Tiếng Anh 428.0076 UED Mượn về nhà 1