thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 448 NGO
    Exploitation des éléments culturels dans la méthode “Le Nouveau Taxi 1” - Étude du cas des étudiants de français en 1ère année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué :
DDC 448
Tác giả CN Ngô, Thị Hải Ly
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Exploitation des éléments culturels dans la méthode “Le Nouveau Taxi 1” - Étude du cas des étudiants de français en 1ère année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : Khai thác các yếu tố văn hóa trong sách “Le Nouveau Taxi 1” - Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm thứ nhất ngành Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / Ngô Thị Hải Ly; Huỳnh Diên Tường Thuỵ
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 61tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Diên Tường Thuỵ
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000052927
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119800
0023
0049CD4DC3A-DAC5-4E0E-90ED-579444C8A9CA
005202012291456
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201229145629|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aFRE
082 |a448|bNGO
100 |aNgô, Thị Hải Ly
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aExploitation des éléments culturels dans la méthode “Le Nouveau Taxi 1” - Étude du cas des étudiants de français en 1ère année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : |bKhai thác các yếu tố văn hóa trong sách “Le Nouveau Taxi 1” - Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm thứ nhất ngành Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / |cNgô Thị Hải Ly; Huỳnh Diên Tường Thuỵ
260 |aHuế, |c2020
300 |a61tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aHuỳnh, Diên Tường Thuỵ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000052927
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052927 Kho Tiếng Pháp 448 NGO Đọc tại chỗ 1