thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 448 PHA
    Amélioration de la compréhension orale avec le site TV5monde.com - Étude du cas des étudiants en 2e année du Département de français à l’École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué :
DDC 448
Tác giả CN Phạm, Thị Na
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Nhan đề Amélioration de la compréhension orale avec le site TV5monde.com - Étude du cas des étudiants en 2e année du Département de français à l’École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : Cải thiện kĩ năng nghe hiểu qua trang web tv5monde.com của sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / Phạm Thị Na; Hoàng Thị Thu Hạnh
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 53tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Thu Hạnh
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000052947
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119801
0023
0045957F266-149B-440B-B774-89B82F5AA0A2
005202012291459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201229145954|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aFRE
082 |a448|bPHA
100 |aPhạm, Thị Na
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ Huế
245 |aAmélioration de la compréhension orale avec le site TV5monde.com - Étude du cas des étudiants en 2e année du Département de français à l’École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : |bCải thiện kĩ năng nghe hiểu qua trang web tv5monde.com của sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / |cPhạm Thị Na; Hoàng Thị Thu Hạnh
260 |aHuế, |c2020
300 |a53tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aHoàng, Thị Thu Hạnh|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000052947
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052947 Kho Tiếng Pháp 448 PHA Đọc tại chỗ 1