thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Tác giả CN Trần, Thị Tường Linh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Nhan đề 提高汉语口才的技巧探究 : Tìm hiểu kỹ xảo nâng cao kỹ năng hùng biện trong tiếng Hán / Trần Thị Tường Linh; Liêu Vĩnh Dũng
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Liêu, Vĩnh Dũng
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052997
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119813
0023
0046ED04021-97C1-4323-B0CB-E2D3EC1B5564
005202012311015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201231101527|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aCHI
082 |a495.1|bTRA
100 |aTrần, Thị Tường Linh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ Huế
245 |a提高汉语口才的技巧探究 : |bTìm hiểu kỹ xảo nâng cao kỹ năng hùng biện trong tiếng Hán / |cTrần Thị Tường Linh; Liêu Vĩnh Dũng
260 |aHuế, |c2020
300 |atr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aNgôn ngữ
700 |aLiêu, Vĩnh Dũng|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052997
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052997 Kho Tiếng Anh 495.1 TRA Mượn về nhà 1