thông tin biểu ghi
DDC 428.4
Tác giả CN Evans, Viginia
Nhan đề Succesful writing proficency / Viginia Evans
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do TA_19835
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119835
00210
00443FD20B8-6F74-4921-92ED-DBEF958BAF86
005202103040918
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210304091824|bhuongttt|y20210128150225|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.4|bEVA
100 |aEvans, Viginia
245 |aSuccesful writing proficency / |cViginia Evans
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTA_19835
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1