thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.7 DAN
    Quán ngữ tiếng hàn về động vật /
DDC 495.7
Tác giả CN Đặng, Thị Hiệp
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Quán ngữ tiếng hàn về động vật / Đặng Thị Hiệp, Lê Thị Phương Thủy
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2020
Mô tả vật lý 50+53tr. ; 28cm.
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Phương Thủy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(1): 000053020
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119864
0023
004815ED123-F0BD-4A67-B2F2-AED7EB676853
005202107161541
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210716154155|bthuytt|c20210716153655|dthuytt|y20210223153244|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.7|bDAN
100 |aĐặng, Thị Hiệp
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aQuán ngữ tiếng hàn về động vật / |cĐặng Thị Hiệp, Lê Thị Phương Thủy
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2020
300 |a50+53tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê, Thị Phương Thủy|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(1): 000053020
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053020 Kho Tiếng Hàn 495.7 DAN Mượn về nhà 1