thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.7 VO-T
    Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của sinh viên Việt nam và "Eun - Eo" của sinh viên Hàn quốc trên mạng xã hội từ năm 2017 đến nay /
DDC 495.7
Tác giả CN Võ, Thị Vân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của sinh viên Việt nam và "Eun - Eo" của sinh viên Hàn quốc trên mạng xã hội từ năm 2017 đến nay / Võ Thị Vân; Lê Anh Phương
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2020
Mô tả vật lý 47+44tr. ; 28cm.
Tác giả(bs) CN Lê, Anh Phương
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(1): 000053018
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119868
0023
004D476CD23-B76F-48AF-B3C4-DAF38510F015
005202107161535
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210716153516|bthuytt|y20210223160144|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.7|bVO-T
100 |aVõ, Thị Vân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aNghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của sinh viên Việt nam và "Eun - Eo" của sinh viên Hàn quốc trên mạng xã hội từ năm 2017 đến nay / |cVõ Thị Vân; Lê Anh Phương
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2020
300 |a47+44tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê, Anh Phương|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(1): 000053018
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053018 Kho Tiếng Hàn 495.7 VO-T Mượn về nhà 1