thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 HA-T
    Đối chiếu ẩn dụ ý niệm dạy và học Việt - Hán / /
DDC 420
Tác giả CN Hà, Thị Hương
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu ẩn dụ ý niệm dạy và học Việt - Hán / / Hà Thị Hương; Trần Văn Phước
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 121tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Trần Văn Phước
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053259
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119998
0024
004D2104EB3-EBB1-4B58-9842-8EAF772347E5
005202103231432
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323143217|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bHA-T
100 |aHà, Thị Hương
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu ẩn dụ ý niệm dạy và học Việt - Hán / / |cHà Thị Hương; Trần Văn Phước
260 |aHuế, |c2020
300 |a121tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aTrần Văn Phước|cP. Giáo sư, Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053259
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053259 Kho Tiếng Anh 420 HA-T Đọc tại chỗ 1