thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 TRA
    Đối chiếu đặc điểm cú pháp và ngữ dụng của câu bị động trong tiếng việt và tiếng nhật /
DDC 420
Tác giả CN Trần, Diễm Hà
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc điểm cú pháp và ngữ dụng của câu bị động trong tiếng việt và tiếng nhật / Trần Diễm Hà, Liêu Linh Chuyên
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 59tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Liêu Linh Chuyên
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053266
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119994
0024
004A2C4802C-706E-4961-86A9-114D974AF762
005202103231022
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323102208|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bTRA
100 |aTrần, Diễm Hà
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc điểm cú pháp và ngữ dụng của câu bị động trong tiếng việt và tiếng nhật / |cTrần Diễm Hà, Liêu Linh Chuyên
260 |aHuế, |c2020
300 |a59tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aLiêu Linh Chuyên|cP. Giáo sư, Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053266
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053266 Kho Tiếng Anh 420 TRA Đọc tại chỗ 1