thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 DUO
    Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của câu bị động trong tiếng việt và tiếng hàn /
DDC 420
Tác giả CN Dương, Thảo Tiên
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của câu bị động trong tiếng việt và tiếng hàn / Dương Thảo Tiên; Nguyễn Tình
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 87tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tình
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053156
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119997
0024
0044BF3F982-EE31-4D8B-AFF0-1B17A2FF8FCF
005202103231051
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323105135|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bDUO
100 |aDương, Thảo Tiên
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của câu bị động trong tiếng việt và tiếng hàn / |cDương Thảo Tiên; Nguyễn Tình
260 |aHuế, |c2020
300 |a87tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |a Nguyễn, Tình|cP. Giáo sư, Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053156
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053156 Kho Tiếng Anh 420 DUO Đọc tại chỗ 1