thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 NGU
    Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của tên riêng nữ giới Việt nam và Pháp /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoàng Oanh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của tên riêng nữ giới Việt nam và Pháp / Nguyễn Thị Hoàng Oanh; Lê Lâm Thi
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 121tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Lê Lâm Thi
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053137
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120002
0024
004211ABCD6-95F5-47C7-A79D-D8C199557FFF
005202103231500
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323150012|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Hoàng Oanh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của tên riêng nữ giới Việt nam và Pháp / |cNguyễn Thị Hoàng Oanh; Lê Lâm Thi
260 |aHuế, |c2020
300 |a121tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aLê Lâm Thi|c Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053137
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053137 Kho Tiếng Anh 420 NGU Đọc tại chỗ 1