thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 LE-T
    Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt và tiếng nhật /
DDC 420
Tác giả CN Lê, Thanh Ngân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt và tiếng nhật / Lê, Thanh Ngân; Ngô, Quang Vinh
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 121tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Ngô, Quang Vinh
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053140
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119991
0024
004939F9B68-0F9B-41B4-8CD3-FDCF103052CE
005202103231439
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210323143939|bthuytt|c20210323143304|dthuytt|y20210323100427|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bLE-T
100 |aLê, Thanh Ngân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt và tiếng nhật / |cLê, Thanh Ngân; Ngô, Quang Vinh
260 |aHuế, |c2020
300 |a121tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aNgô, Quang Vinh|c Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053140
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053140 Kho Tiếng Anh 420 LE-T Đọc tại chỗ 2