thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 NGU
    Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng học của hành vi đề nghị trong các hội thoại sách giáo khoa Tiếng việt và Tiếng nhật /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Hồ Dạ Vỹ
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng học của hành vi đề nghị trong các hội thoại sách giáo khoa Tiếng việt và Tiếng nhật / Nguyễn Hồ Dạ Vỹ; Nguyễn Thị Hương Trà
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 61tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương Trà
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053139
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120004
0024
00427A546C6-E97F-4CE0-83E7-3948B653938F
005202103231509
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323150948|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bNGU
100 |aNguyễn, Hồ Dạ Vỹ
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc điểm ngữ dụng học của hành vi đề nghị trong các hội thoại sách giáo khoa Tiếng việt và Tiếng nhật / |cNguyễn Hồ Dạ Vỹ; Nguyễn Thị Hương Trà
260 |aHuế, |c2020
300 |a61tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aNguyễn, Thị Hương Trà|c Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053139
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053139 Kho Tiếng Anh 420 NGU Đọc tại chỗ 1