thông tin biểu ghi
DDC 418.0071
Tác giả CN Hancock, Mark
Nhan đề Pronunciation games / Mark Hancock
Thông tin xuất bản Cambridge New York : Cambridge University Press , 1995 ,
Mô tả vật lý 108 p. : ill. ; 28 cm
Tùng thư(bỏ) Cambridge copy collection
Phụ chú "May be photocopied free of charge for classroom use"--T.p. verso
Phụ chú "The phonetic transcriptions of words provided in this book are as given in British-published dictionaries. These represent the accent called Received Pronunciation"--Introd
Thuật ngữ chủ đề Educational games
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Pronunciation
Từ khóa tự do education -methodology
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000000030, 000000412
000 01253cam a2200313 a 4500
0011096
0021
0041182
005202103011022
008091116s1995 eng
0091 0
020 |a0521467357
039|a20210301102259|bhuyntd|c20210301102205|dhuyntd|y20091116162135|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a418.0071|bHAN
1001 |aHancock, Mark
24510|aPronunciation games / |cMark Hancock
260 |aCambridge |aNew York : |bCambridge University Press , |c1995 , |g(2000 sixth printing)
300 |a108 p. : |bill. ; |c28 cm
440 0|aCambridge copy collection
500 |a"May be photocopied free of charge for classroom use"--T.p. verso
500 |a"The phonetic transcriptions of words provided in this book are as given in British-published dictionaries. These represent the accent called Received Pronunciation"--Introd
650 0|aEducational games
650 0|aEnglish language |xProblems, exercises, etc |xPronunciation
653 |aeducation |amethodology
653|aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000000030, 000000412
890|a2|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000030 Kho Tiếng Anh 418.0071 HAN Mượn về nhà 1
2 000000412 Kho Tiếng Anh 418.0071 HAN Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào