thông tin biểu ghi
DDC 428.83
Tác giả CN Hancock, Mark
Nhan đề English pronunciation in use : self-study and classroom use / Mark Hancock
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2009
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phát âm
Từ khóa tự do Tài liệu bắt buộc
Từ khóa tự do TA_21434
Từ khóa tự do QTH/PDF
Môn học QTH_HK1_Luyện âm (Tiếng Anh)
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121434
00210
004F56A7EE6-6A1F-48BF-9AFD-443841FC25E3
005202112301631
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780521001854
039|a20211230163148|bhuongttt|c20210831150936|dtintntd|y20210806143754|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aeng
082 |a428.83|bHAN
100 |aHancock, Mark
245 |aEnglish pronunciation in use : self-study and classroom use / |cMark Hancock
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2009
300 |atr. ; |ccm.
653 |aPhát âm
653|aTài liệu bắt buộc
653|aTA_21434
653|aQTH/PDF
690|aQTH_HK1_Luyện âm (Tiếng Anh)
691|aQuốc tế học
692|aKhoa Quốc tế học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/thuy/6.8.2021/21434thumbimage.jpg
890|c1