thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Du lịch cộng đồng ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quãng ngãi; Thực trạng và kiến nghị phát triển /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Tuyền
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Du lịch cộng đồng ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quãng ngãi; Thực trạng và kiến nghị phát triển / Nguyễn Thanh Tuyền; Hồ Viết Hoàng
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 100tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21388
Tác giả(bs) CN Hồ, Viết Hoàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121388
0025
00401BBBA8B-F7EB-4A67-B9A6-22D9D5A73565
005202108102142
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810214246|bhuongttt|y20210727161344|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Thanh Tuyền
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aDu lịch cộng đồng ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quãng ngãi; Thực trạng và kiến nghị phát triển / |cNguyễn Thanh Tuyền; Hồ Viết Hoàng
260 |aHuế, |c2017
300 |a100tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21388
700|aHồ, Viết Hoàng|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1