thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 370 TON
    Investigating teachers' perception of assessment for learning for primary english students in Hue /
DDC 370
Tác giả CN Tôn, Nữ Hoàng Minh Tâm
Nhan đề Investigating teachers' perception of assessment for learning for primary english students in Hue / Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm
Thông tin xuất bản Huế , 2015
Mô tả vật lý 87p. ; 28cm
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Sương ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000035807
000 00562cam a2200169 a 4500
00114476
0023
00416239
00520160324162041.0
008160324s2015 eng
0091 0
039|a20161103092913|bthuytt|y20160324000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370 |bTON
1000 |aTôn, Nữ Hoàng Minh Tâm
24500|aInvestigating teachers' perception of assessment for learning for primary english students in Hue / |cTôn Nữ Hoàng Minh Tâm
260 |aHuế , |c2015
300 |a87p. ; |c28cm
653 |aPhương pháp giảng dạy
653|aPhương pháp giảng dạy
7000 |aTrần, Thị Thu Sương , |eSupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000035807
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000035807 Kho Tiếng Anh 370 TON Đọc tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào