thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 418.0071 TON
    PRAGMATIC TRANSFER IN MAKING APOLOGY IN ENGLISH BY VIETNAMESE LEARNERS AT HUE UNIVERSITY :
DDC 418.0071
Tác giả CN Tôn, Nữ Hoàng Minh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề PRAGMATIC TRANSFER IN MAKING APOLOGY IN ENGLISH BY VIETNAMESE LEARNERS AT HUE UNIVERSITY : Chuyễn di ngữ dụng trong lời xin lỗi bằng tiếng anh của sinh viên Việt nam tại Đại học Huế / Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm; Trương Viên
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 75tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Viên
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053225
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119989
0024
004230C4543-DFE3-40CE-92CD-18742EF13F10
005202103230953
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323095313|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a418.0071|bTON
100 |aTôn, Nữ Hoàng Minh Tâm
110 |aTrường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aPRAGMATIC TRANSFER IN MAKING APOLOGY IN ENGLISH BY VIETNAMESE LEARNERS AT HUE UNIVERSITY : |bChuyễn di ngữ dụng trong lời xin lỗi bằng tiếng anh của sinh viên Việt nam tại Đại học Huế / |cTôn Nữ Hoàng Minh Tâm; Trương Viên
260 |aHuế, |c2020
300 |a75tr. ; |c25cm.
502 |aMA Thesis in theory and methodology of english language teaching
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |a Trương, Viên|cPh.D|eSupevisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053225
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053225 Kho Tiếng Anh 418.0071 TON Đọc tại chỗ 1