thông tin biểu ghi
DDC 398.597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngân
Nhan đề Văn hóa dân gian người Ơ Đu / Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Sân Khấu , 2017
Mô tả vật lý 330 tr. ; 22cm
Phụ chú Bao gồm Sumary và Mục lục
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Thuật ngữ chủ đề Phong tuc và tập quán -người Ơ Đu
Tên vùng địa lý [Tương Dương, Nghệ An]
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000042832
000 00745cam a2200229 a 4500
00116641
0021
00418523
00520171208090734.0
008171207s2017 vie
0091 0
020 |a9786049071294
039|a20171208000000|bphuongntt|y20171207000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |avie
0820 |a398.597 |bNGU
1000 |aNguyễn, Thị Ngân
24500|aVăn hóa dân gian người Ơ Đu / |cNguyễn Thị Ngân (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bNxb Sân Khấu , |c2017
300 |a330 tr. ; |c22cm
500 |aBao gồm Sumary và Mục lục
650 0|aVăn hóa dân gian
650 0|aPhong tuc và tập quán |bngười Ơ Đu
651 0|a[Tương Dương, Nghệ An]
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000042832
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000042832 Kho Tiếng Việt 398.597 NGU Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào